Välj en sida

Kund: Akademiska Hus

Skolprojekt YRGO – Grupparbete

Uppdrag

Akademiska Hus äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet.

Akademiska Hus önskade primärt ett mobilt gränssnitt som skulle lösa ett smidigare sätt att kontakta dem och kunna göra en felanmälan när eventuella problem uppstår.

Sekundärt ville de att det mobila gränssnittet skulle informera alla berörda om vad som händer i byggnaderna och på campus, ha tillgång till störningsinformation och fastighetsinformation.

Processen/Resultat

Efter en hel del research och workshops i gruppen, skissades det upp ett första utkast på vår digitala lösning. Vi skapade en budskapshierarki som vi presenterade för kund och pratade om vad vi kommit fram till under vårt arbete. Vi prototypade upp wireframes i sketch som vi även gjorde användartester på.

Vår lösning blev Campusportalen. En PWA som samlar funktioner skräddarsydda utefter användarens behov. Fokus ligger dock på möjligheten att göra felanmälan, informera om campus och hjälpa användaren att komma i kontakt med rätt person direkt.

Vi skapade dessutom mervärdesfunktioner som ger ökad miljömedvetenhet, i form av att ta sig runt på cykel. Och en eventkalender för att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet även i det digitala gränssnittet.

Produkt

Digitalt gränssnitt – PWA (Progressive Webb App)

Min roll

UX-design
Koncept
Grafisk formgivning

Verktyg

Sketch
Photoshop
Invision
Flinto