Välj en sida

SCB

Handikappersättning

Uppdrag

Ett individuellt skolprojekt. Projektets syfte var att visualisera information ifrån statistiska centralbyrån. Jag valde att göra ett informationsblad som riktar sig till nya sökande av handikappersättning.

Produkt

Informationsblad

Min roll

Research
Koncept
Grafisk design

Verktyg

Illustrator