Välj en sida

SCB

Handikappersättning

Individuellt skolprojekt YRGO 

 

Uppdrag

Visualisera information ifrån statistiska centralbyrån. Jag valde att göra ett informationsblad som riktar sig till nya sökande av handikappersättning.

Produkt

Informationsblad

Min roll

Research
Koncept
Grafisk design

Verktyg

Illustrator