Välj en sida

Start being a Loofer

Skoluppgift YRGO – Grupparbete

 

Uppdrag

Skapa ett konceptuellt utkast utifrån ett befintligt problem i nyhetsartiklar. Vi valde att rikta in oss på att det är problematiskt för frilansare och företag att hitta rätt kontorsplats. För företag att hitta rätt kompetens snabbt och vi ser större konkurrens mellan företag som vi tror missgynnar dem.

Resultat

App som hjälper kreatörer, entreprenörer, små företagare och frilansare att hitta lokaler/boende i hela världen. Underlätta nätverkande. Utbyte av personal och profession. 

Vilket problem löser vi?
Lättare att hitta lediga lokaler för kreatörer. Skapa säker och trygg hyrning av lokaler. Underlättar för kreativa individer och yrkesroller, och sprider kunskap.

För vem/vilka löser vi problem?
Alla kreatörer som behöver en lokal för sin verksamhet. Hyresvärdar som letar kreativa intressenter/hyresgäster och yrkesprofessioner som vill nätverka.
Vår vision är att underlätta nätverkande världen över.

Vi hittade också på slogan ”Start being a Loofer” vilket kändes som ett kul komplement som också ökar chansen för att människor ska lägga företaget på minnet. 

 

Produkt

App

Min roll

UX design
Grafisk formgivning
Appdesign

Verktyg

Sketch
Illustrator